Om

För oss som bryr sig om vår natur

är det naturligt att inte lämna skräp på fiskeplatserna.

För er andra är det förbjudet !

Om området

Landösjöns fiskevårdsområde omfattar Landösjön och delar av Långan och Åkerån.

Landösjön, som är mycket näringsrik, är 25 km lång och genomrinnes av Långan som kommer från Offerdalsfjällen och rinner ut i Indalsälven.

 

Fisket i Landösjön bedrivs både vinter och sommar och sjön är känd för sina  bestånd av stor röding  och kanadaröding. Även de övriga fiskarterna, ex vis öring och sik, finns i stora format.

 

Områdets del av Långan gäller 2,5 km strömvatten från Djupedan ned  till Åkeråns inlopp och håller bra bestånd av öring och harr, många  exemplar i de större storlekarna.

 

Områdets del av Åkerån gäller södra delen 15 km från Offerdals sockengräns vid Gårdstjärn ned  till Långan. De nedersta 2,5 km gäller enbart västra sidan av ån.
Åkerån är en typisk vildmarkså, med goda bestånd av öring.

 

Långan och Åkerån lämpar sig väl för flugfiske.
Skicka gärna in en bildpå din fångst eller ditt fiskande hos oss
som vi får lägga ut på fotosidan

Skicka till fiske@landosjon.se


Fiskeregler
inom Landösjöns Fiskevårdsområde

Gäller gästande fiskare, fast boende och fritidsboende utan fiskerätt, samt fiskerättsägare utanför eget skifteslag.

Nytt fr o m 2022-01-01 !

Långan och Åkerån (inom FVO område)
Öppettider 1 Juni t.o.m. 31 Augusti

 • Max. 2 fiskar/dygnskort
 • Fisk mellan 35 och 50 cm får fångas. Alla övriga återutsättes oavsett ev skada.
  (för att bygga upp stam med större fiskar)

 • Endast enkelkrok får användas, hullingsfritt eller med hopnupna hullingar.
 • Drag, fluga och spinnare tillåtna
 • lnga agn tillåtna
 • Ett handhållet spö tillåtet
 • Mäskning ej tillåten
 • Rotationsfiske skall ske, dvs stanna ej på samma plats längre tid
 • Om fiske senare bedrivs i Landösjön får ytterligare fisk fångas, max till den kvot som sjön tillåter
 • 0m vattentemperaturen överstiger 18o C stängs fisket tillfälligtvis av

 

Landösjön

Vinterfiskets stänger år 2023 efter söndag 23 april!

Sommarfisket öppet 1 juni – 31 augusti

 • Max 5 fiskar/dygnskort (gäller öring, röding, harr)
 • Minsta storlek 35 cm - mindre fisk återutsättes oavsett ev. skada. (gäller öring, röding, harr)
 • Tillåtna beten: pimpelspö, pirk och max två upphängare.
  Fluga, drag, långdrag, metkrok, spinnare
 • Tillåtna agn: Betespasta, maggot och mask
 • Redskap och fisketält får ej lämnas på isen när dagens fiske avslutas.
 • Endast ett handhållet spö.
 • Huggkrok med enkelkrok får användas
 • Mäskning ej tillåtet.
 • I möjligaste mån använd elbåtmotorer. Om förbränningsbåtmotor används skall akrylatbensin användes.
 • Båtar från andra vatten än Landösjön är förbjudna. 
 • Båtar finns att hyra
 • För boende runt sjön som använder egna båtar skall dessa numreras
  (Jan Engstedt för lista)

 

Gemensamma regler  för hela fiskevårdsområdet.

 

 • Fiskekort ska ha fiskarens namn påskrivet ochinnehavaren ska kunna legitimera sig
 • Fiskekort får ej överlåtas
 • Endast ett fiskekort/dygn får köpas
 • Om fiskare ertappas utan giltigt fiskekort görs polisanmälan, samt avvisas fiskaren  från området
 • Fiskare med fiskekort som överträtt givna regler får erlägga en avgift på 1000 kr och avvisas från området
 • Cigarettfimpar, portionsförpackningar av snus får ej lämnas i naturen, utan tas omhand av brukaren
 • Engånsgrillar får ej lämnas i naturen, på isen eller kastas i sjön
 • lsborrar över 20 cm bör ej användas

 

Förbudsområden vid fiskodlingen och vid sjöns in- och utlopp, inkl, kanalen mellan dammen ned till Djupedan. 


Fisket sker på egen risk. 


Upplåtelsetider

Vinterfisket 2023
stänger efter söndagen 23 april

för aktuellt isläge Jan Engstedt, 070-233 62 64

Sommarfisket
- i Landösjön  och i områdets del av Långan och Åkerån  1 juni - 31 augusti


Fiskekortsförsäljare:

iFiske

https://www.ifiske.se/fiske-landogssjon-langan-akeran.htm


och

Margareta Simonsson, Landön   
-      tel:
070-386 32 05

Åke Lindell, Landön  - tel: 070-321 81 43

Jan Engstedt, Kittelberget   
-   tel: , 070-233 62 64,  0640-70024

John-Olof Johnsson, Enarsvedjan   
-   tel: 
070-359 57 39

- Gunnar Andersson, Kävåsen tel 070-236 62 42 

Harry Tengström, Rönnöfors - tel: 070-634 15 48

Gästis, Lillholmsjö    -   tel: 0645-41032

 

Fiskekortet kostar 100 kr/dygn.

Barn under 15 år fiskar med målsman på dennes kvot. 

 

 • Båtar med åror till uthyrning.
  Margareta Simonsson 070-
  386 32 05
  Jan Engstedt  0640-70024,  070-233 62 64 
  (även båtmotorer)
 • Stuga vid Landösjön, 
  Jan Engstedt 0640-70024,  070 - 233 62 64
 • Bredbyns skola, platser i
  Margit Eriksson 070-276 73 00 
  (Sigrid Björnsson 073-819 47 69)  
  julia.eldh@hotmail.com

 

www.landosjon.se

fiske@landosjon.se