Om

LandösjönFör oss som bryr sig om vår natur

är det naturligt att inte lämna skräp på fiskeplatserna.

För er andra är det förbjudet !

Om området

Landösjöns fiskevårdsområde omfattar Landösjön och delar av Långan och Åkerån. Landösjön, som är mycket näringsrik, är 25 km lång och genomrinnes av Långan som kommer från Offerdalsfjällen och rinner ut i Indalsälven.

 

Fisket i Landösjön bedrivs både vinter och sommar och sjön är känd för sina  bestånd av stor röding  och kanadaröding. Även de övriga fiskarterna, ex vis öring och sik, finns i stora format.

 

Områdets del av Långan gäller 2,5 km strömvatten från Djupedan ned  till Åkeråns inlopp och håller bra bestånd av öring och harr, många  exemplar i de större storlekarna.

 

Områdets del av Åkerån gäller södra delen 15 km från Offerdals sockengräns vid Gårdstjärn ned  till Långan. De nedersta 2,5 km gäller enbart västra sidan av ån.
Åkerån är en typisk vildmarkså, med goda bestånd av öring.

 

Långan och Åkerån lämpar sig väl för flugfiske.

Regler för sportfisket i Landösjön samt områdets del av Åkerån & Långan.

Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.

Kortet gäller för ett spö med max tre krokar fört från hand.

Fiskkortet är ej giltigt utan namnunderskrift.

Tillåtna beten är maggot, mask och doftpasta.

Huggkrok med en krok, tillåts för att lyfta upp fisken. 

Max tio ädelfiskar /dygn.

Ädelfisk (öring, röding och harr) minimimått 35 cm.

Allt annat är förbjudet.

 

Barn under 15 år fiskar med målsman på dennes kvot. Förbudsområden vid fiskodlingen och vid sjöns in- och utlopp, inkl, kanalen mellan dammen ned till Djupedan. 

Båtar från andra vatten än Landösjön är förbjudna. 

Fisket sker på egen risk.

Överträdelse av fiskereglerna leder till avstängning!

 

Fiskenytt f.o.m fiskesäsongen 2010:

Vid uppvisande av 20 st lösta dygnskort erhålles ett gratis dygnskort hos fiskekortsförsäljare. Korten skall vara lösta och undertecknade av en och samma person och med olika datum.

 

Fiskekort kostar 100 kr/dygn och finns att köpa i automat (sedel-) utanför Landöbua eller hos fiskekortsförsäljare.

Upplåtelsetider

Vinterfisket 2020 är öppet 18 januari  till den 19 april   (om isarna är tillräckligt säkra)
för aktuellt isläge Jan Engstedt, 070-233 62 64
Sommarfisket startar 1 juni


Fiskekortsförsäljare

Margareta Simonsson, Landön   
-      tel: 0640-70037

Åke Lindell, Landön   -   tel: 0640-70072

Jan Engstedt, Kittelberget   
-   tel: , 070-233 62 64,  0640-70024

John-Olof Johnsson, Enarsvedjan   
-   tel: 0640-71051

Matts Eriksson, Lien   -   tel: 0640-38016

Harry Tengström, Rönnöfors   -   tel: 0640-72020

Gästis, Lillholmsjö    -   tel: 0645-41032

 

Fiskekortet kostar 100 kr/dygn.

 

 • Båtar med åror till uthyrning.
  Margareta Simonsson 070-
  386 32 05
  Jan Engstedt  0640-70024,  070-233 62 64 
  (även båtmotorer)
 • Lägenheter  för uthyrning
 • Husvagnsuppställningsplatser
 • Hus för 4 pers,
 • Stuga vid Landösjön, 
  Jan Engstedt 0640-70024,  070 - 233 62 64
 • Bredbyns skola, platser i
  Margit Eriksson 070-276 73 00 
  (Sigrid Björnsson 073-819 47 69)  
  julia.eldh@hotmail.com

 

www.landosjon.se

info@landosjon.se