Fiskeregler

Landösjön

Fiskeregler inom Landösjöns Fiskevårdsområde
Gäller gästande fiskare, fast boende och fritidsboende utan fiskerätt,
samt fiskerättsägare utanför eget skifteslag.

Nytt fr o m 2020-04-01 !

§

Långan och Åkerån (inom FVO område)
Öppettider 1 Juni t.o.m. 31 Augusti

 • Max. 2 fiskar/dygnskort
 • Fisk mellan 35 och 50 cm får fångas. Alla övriga återutsättes oavsett ev skada.
  (för att bygga upp stam med större fiskar)

 • Endast enkelkrok får användas, hullingsfritt eller med hopnupna hullingar.
 • Drag, fluga och spinnare tillåtna
 • lnga agn tillåtna
 • Ett handhållet spö tillåtet
 • Mäskning ej tillåten
 • Rotationsfiske skall ske, dvs stanna ej på samma plats längre tid
 • Om fiske senare bedrivs i Landösjön får ytterligare fisk fångas, max till den kvot som sjön tillåter
 • 0m vattentemperaturen överstiger 18o C stängs fisket tillfälligtvis av

 

Landösjön

Vinterfiskets öppettider styrs av isläget, men anges på hemsidan
(tänkt 1 januari – 19 april)

Sommarfisket öppet 15 maj – 31 augusti

 • Max 5 fiskar/dygnskort (gäller öring, röding, harr)
 • Minsta storlek 35 cm - mindre fisk återutsättes oavsett ev. skada. (gäller öring, röding, harr)
 • Tillåtna beten: pimpelspö, pirk och max två upphängare.
  Fluga, drag, långdrag, metkrok, spinnare
 • Tillåtna agn: Betespasta, maggot och mask
 • Endast ett handhållet spö.
 • Huggkrok med enkelkrok får användas
 • Mäskning ej tillåtet.
 • I möjligaste mån använd elbåtmotorer. Om förbränningsbåtmotor används skall akrylatbensin användes.
 • Båtar från andra vatten än Landösjön är förbjudna. 
 • Båtar finns att hyra
 • För boende runt sjön som använder egna båtar skall dessa numreras
  (Jan Engstedt för lista)

 

Gemensamma regler  för hela fiskevårdsområdet.

 

 • Fiskekort ska ha fiskarens namn påskrivet ochinnehavaren ska kunna legitimera sig
 • Fiskekort får ej överlåtas
 • Endast ett fiskekort/dygn får köpas
 • Om fiskare ertappas utan giltigt fiskekort görs polisanmälan, samt avvisas fiskaren  från området
 • Fiskare med fiskekort som överträtt givna regler får erlägga en avgift på 1000 kr och avvisas från området
 • Cigarettfimpar, portionsförpackningar av snus får ej lämnas i naturen, utan tas omhand av brukaren
 • Engånsgrillar får ej lämnas i naturen, på isen eller kastas i sjön
 • lsborrar över 20 cm bör ej användas

 

Förbudsområden vid fiskodlingen och vid sjöns in- och utlopp, inkl, kanalen mellan dammen ned till Djupedan. 


Fisket sker på egen risk. 


Upplåtelsetider

Vinterfisket 2020 är öppet  till den 19 april   (om isarna är tillräckligt säkra)
för aktuellt isläge Jan Engstedt, 070-233 62 64

Sommarfisket
- i Landösjön öppet 15 maj - 31 augusti
- i områdets del av Långan och Åkerån
  1 juni - 31 augusti


Fiskekortsförsäljare
Automat (100:- sedlar) vid vägkorsningen
Landöbua (intill Skylten Fiskeinfo)och:
Margareta Simonsson, Landön   -      tel: 0640-70037

Åke Lindell, Landön   -   tel: 0640-70072

Jan Engstedt, Kittelberget  -   tel: , 070-233 62 64,  0640-70024

John-Olof Johnsson, Enarsvedjan    -   tel: 0640-71051

Matts Eriksson, Lien   -   tel: 0640-38016

Harry Tengström, Rönnöfors   -   tel: 0640-72020

Gästis, Lillholmsjö    -   tel: 0645-41032

 

Fiskekortet kostar 100 kr/dygn.

Barn under 15 år fiskar med målsman på dennes kvot. 


Vid uppvisande av 20 st lösta dygnskort erhålles ett gratis dygnskort hos fiskekortsförsäljare. Korten skall vara lösta och undertecknade av en och samma person och med olika datum.

 

 • Båtar med åror till uthyrning.
  Margareta Simonsson 070-
  386 32 05
  Jan Engstedt  0640-70024,  070-233 62 64 
  (även båtmotorer)
 • Stuga vid Landösjön, 
  Jan Engstedt 0640-70024,  070 - 233 62 64
 • Bredbyns skola, platser i
  Margit Eriksson 070-276 73 00 
  (Sigrid Björnsson 073-819 47 69)  
  julia.eldh@hotmail.com

 

www.landosjon.se

fiske@landosjon.se