Hem


Sommarfisket i Landösjön och i områdets del av Långan och Åkerån är öppet 1 juni - 31 augusti

Välkomna !


OBS!
Områdets del av Långan, nedströms Landösjön är starkt grumlad för närvarande!
Anledningen är pågående återställning av öringens lekområde, biotopförbättringar,  i "kanalen" nedströms Landödammen.

Detta kommer att kraftigt förbättra och öka framtidens naturliga fiskbestånd i området. 
Arbetena sker med grävning med maskiner, återfyllnad av sten mm och pågår i juli-augusti 2023 .

Landösjöns FVO
www.landosjon.se                     fiske@landosjon.se       engstedt03@gmail.com